فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

تفسیر پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی(قابل ویرایش) نمونه دوم

تفسیر پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی(قابل ویرایش) نمونه دوم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تفسیر پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی(قابل ویرایش) نمونه دوم

تفسیر پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی(قابل ویرایش) نمونه دوم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تفسیر پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی(قابل ویرایش)

تفسیر پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی(قابل ویرایش) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تفسیر پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی(قابل ویرایش)

تفسیر پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی(قابل ویرایش) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری نگرش های ناکارآمد

پیشینه و مبانی نظری نگرش های ناکارآمد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: doc.ورد

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال استخدامی آموزش و پرورش(آموزگار ابتدائی)روانشناسی و علوم تربیتی

نمونه سوال استخدامی آموزش و پرورش(آموزگار ابتدائی)روانشناسی و علوم تربیتی | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 125

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثرات روان شناختی شیوع ویروس کویید19 در جامعه

اثرات روان شناختی شیوع ویروس کویید19 در جامعه | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: docx | تعداد صفحات: 24

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اختلالات رفتاری کودکان استثنایی

پاورپوینت اختلالات رفتاری کودکان استثنایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: پاورپوینت.ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری دلسوزی به خود

پیشینه و مبانی نظری دلسوزی به خود | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: doc.ورد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

مبانی نظری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: doc.ورد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 119

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری خودکنترلی

پیشینه و مبانی نظری خودکنترلی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: doc.ورد

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی